Organi Sindacali e Associazioni di Categoria

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA)

www.snaservice.it

Unione Europea Assicuratori (UEA)

www.uea.it